Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg

8. Levien leviämisen torjunta (kirjallinen kannanotto)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjallinen kannanotto 0041/2011 levien leviämisen torjuntaan, jonka Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos ja Andrea Zanoni ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2012)0015). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 19.1.2012, liite 1).

Alain Cadec käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö