Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg

8. Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 0041/2011, som ingivits av Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos och Andrea Zanoni, om bekämpningen av algblomning hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2012)0015) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1 i protokollet av den 19.1.2012).

Talare: Alain Cadec.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy