Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

9. Etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ (skriftlig erklæring)
CRE

Skriftlig erklæring 0037/2011 indgivet af Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith og Giommaria Uggias om etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0016) (bilag 2 i protokollen af 19.1.2012)

Spyros Danellis tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik