Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0336/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0336/2011

Συζήτηση :

PV 18/01/2012 - 24
CRE 18/01/2012 - 24

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

10.9. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων [05032/2/2011 - C7-0251/2011- 2009/0076(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A7-0336/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0010)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου