Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2904(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0006/2012

Debaty :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Głosowanie :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0012

Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2012 r. - Strasburg

10.11. Brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0006/2012, B7-0007/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 i B7-0013/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0006/2012

(zastępujący B7-0006/2012, B7-0008/2012, B7-0009/2012, B7-0010/2012 i B7-0013/2012):

złożony przez następujących posłów:

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García, Albert Deß w imieniu grupy PPE,

Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves w imieniu grupy S&D,

George Lyon w imieniu grupy ALDE,

José Bové w imieniu grupy Verts/ALE,

Alfreds Rubiks i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL,

Rolandas Paksas.

Przyjęto (P7_TA(2012)0012)

(Projekt rezolucji B7-0007/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienie

Anna Maria Corazza Bildt po głosowaniu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności