Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2175(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0430/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0430/2011

Συζήτηση :

PV 19/01/2012 - 5
CRE 19/01/2012 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2012 - 10.13
CRE 19/01/2012 - 10.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

10.13. Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση με τίτλο: «Πώς θα αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ» [2011/2175(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Salvatore Caronna (A7-0430/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου