Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. ledna 2012 - Štrasburk

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Kodex Společenství o vízech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.2. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.3. Přistoupení EU k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 29 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.4. Bezpečnost chodců a světelné diody *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.5. Dohoda mezi EU a Indonésií o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.6. Memorandum o spolupráci mezi EU a Mezinárodní organizací pro civilní letectví *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

10.7. Nominace do parlamentních výborů (hlasování)

10.8. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ***II (hlasování)

10.9. Uvádění na trh a používání biocidních přípravků ***II (hlasování)

10.10. Dodavatelský řetězec pro zemědělské vstupy (hlasování)

10.11. Nerovnováha v potravinovém řetězci (hlasování)

10.12. Kosmická strategie Evropské unie (hlasování)

10.13. Jak zastavit plýtvání potravinami (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí