Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg

10. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Vízový kódex Spoločenstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.2. Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.3. Pristúpenie EÚ k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.4. Bezpečnosť chodcov a svetelné diódy *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.5. Dohoda medzi EÚ a Indonéziou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.6. Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

10.7. Vymenovania do parlamentných výborov (hlasovanie)

10.8. Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (hlasovanie)

10.9. Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (hlasovanie)

10.10. Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky (hlasovanie)

10.11. Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (hlasovanie)

10.12. Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)

10.13. Predchádzanie plytvaniu potravinami (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia