Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург

11. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(гласуване от вчера)

Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen и Anna Záborská

(гласуване от същия ден)

Препоръка Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne и Seán Kelly

Препоръка Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr и Kay Swinburne

Доклад José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr и Seán Kelly

Дисбаланси във веригата на предлагането на храни - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Доклад Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock и Kay Swinburne

Доклад Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly и Mitro Repo

Правна информация - Политика за поверителност