Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

11. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Gårsdagens afstemning)

Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (8. - 9. december 2011) vedrørende udkast til en international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen og Anna Záborská

(Dagens afstemning)

Indstilling: Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne og Seán Kelly

Indstilling: Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr og Kay Swinburne

Betænkning: José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr og Seán Kelly

Ubalancer i fødevareforsyningskæden - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Betænkning: Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock og Kay Swinburne

Betænkning: Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly og Mitro Repo

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik