Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg

11. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(eiliset äänestykset)

Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta - RC-B7-0003/2012
Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen ja Anna Záborská

(eiliset äänestykset)

Suositus Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011
Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne ja Seán Kelly

Suositus Christa Klaß - A7-0336/2011
Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr ja Kay Swinburne

Mietintö José Bové - A7-0421/2011
Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr ja Seán Kelly

Epätasapaino elintarvikeketjussa - RC-B7-0006/2012
Seán Kelly

Mietintö Aldo Patriciello - A7-0431/2011
Daniel Hannan, Charles Tannock ja Kay Swinburne

Mietintö Salvatore Caronna - A7-0430/2011
Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly ja Mitro Repo

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö