Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 januari 2012 - Straatsburg

11. Stemverklaringen
CRE

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(stemming van gisteren)

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over een ontwerp van internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen en Anna Záborská

(stemming van vandaag)

Aanbeveling Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne en Seán Kelly

Aanbeveling Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr en Kay Swinburne

Verslag José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr en Seán Kelly

Onevenwichtigheden in de voedselvoorzieningsketen - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Verslag Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock en Kay Swinburne

Verslag Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly en Mitro Repo.

Juridische mededeling - Privacybeleid