Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2012 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(głosowania wczorajsze)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) dotyczące projektu umowy międzynarodowej w sprawie unii stabilności fiskalnej - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen i Anna Záborská

(głosowania w dniu dzisiejszym)

Zalecenie Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne i Seán Kelly

Zalecenie Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr i Kay Swinburne

Sprawozdanie José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr i Seán Kelly

Brak równowagi w łańcuchu dostaw żywności - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Sprawozdanie Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock i Kay Swinburne

Sprawozdanie Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly i Mitro Repo

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności