Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(včerajšie hlasovanie)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) o návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej stability - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen a Anna Záborská

(dnešné hlasovanie)

Odporúčanie: Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne a Seán Kelly

Odporúčanie: Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr a Kay Swinburne

Správa: José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr a Seán Kelly

Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Správa: Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock a Kay Swinburne

Správa: Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly a Mitro Repo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia