Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 19. januar 2012 - Strasbourg

11. Obrazložitve glasovanja
CRE

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(včerajšnja volilna seja)

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. decembra 2011) o osnutku mednarodnega sporazuma o uniji fiskalne stabilnosti - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen in Anna Záborská

(današnja volilna seja)

Priporočilo: Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne in Seán Kelly

Priporočilo: Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr in Kay Swinburne

Poročilo: José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr in Seán Kelly

Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Poročilo: Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock in Kay Swinburne

Poročilo: Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly in Mitro Repo

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov