Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg

11. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(gårdagens omröstning)

Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet - RC-B7-0003/2012

Daniel Hannan, Ashley Fox, Lena Kolarska-Bobińska, Kay Swinburne, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen och Anna Záborská

(dagen omröstning)

Rekommendation Karl-Heinz Florenz - A7-0334/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Kay Swinburne och Seán Kelly

Rekommendation Christa Klaß - A7-0336/2011

Charles Tannock, Elena Băsescu, Peter Jahr och Kay Swinburne

Betänkande José Bové - A7-0421/2011

Charles Tannock, Sirpa Pietikäinen, Elena Băsescu, Peter Jahr och Seán Kelly

Obalans i livsmedelskedjan - RC-B7-0006/2012

Seán Kelly

Betänkande Aldo Patriciello - A7-0431/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock och Kay Swinburne

Betänkande Salvatore Caronna - A7-0430/2011

Daniel Hannan, Charles Tannock, Markus Pieper, Elena Băsescu, Peter Jahr, Kay Swinburne, Eduard Kukan, Seán Kelly och Mitro Repo

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy