Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург

13. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/75/ЕО по отношение на ваксинацията против болестта син език (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на първата програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 20 януари 2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност