Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. ledna 2012 - Štrasburk

13. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise.

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 20. ledna 2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí