Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

13. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/75/EF for så vidt angår vaccination mod bluetongue (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det første radiofrekvenspolitikprogram (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 20. januar 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik