Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2012 r. - Strasburg

13. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu dotyczące przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/75/WE w zakresie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu dotyczące przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 20 stycznia 2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności