Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg

13. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD))
pridelené gestorský výbor: AGRI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD))
pridelené gestorský výbor: ITRE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 20. januára 2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia