Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Верига за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици - Дисбаланси във веригата на предлагането на храни (разискване)
 4.Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите (кратко представяне)
 5.Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС (кратко представяне)
 6.Разни въпроси
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Борба срещу разпространението на водораслите (писмена декларация)
 9.Установяването на Островния пакт като официална европейска инициатива (писмена декларация)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Визов кодекс на Общността ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Споразумение между ЕС и Грузия относно закрилата на географските указания на земеделски продукти и храни *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Присъединяването на Съюза към Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Безопасността на пешеходците и светодиодните (LED) светлинни източници *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Споразумение между ЕС и Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Меморандум за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско въздухоплаване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Назначения в парламентарните комисии (гласуване)
  
10.8.Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***II (гласуване)
  
10.9.Пускане на пазара и използване на биоциди ***II (гласуване)
  
10.10.Верига за доставкa на материали за земеделските стопанства: структура и последици (гласуване)
  
10.11.Дисбаланси във веригата на предлагането на храни (гласуване)
  
10.12.Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите (гласуване)
  
10.13.Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Позиции на Съвета на първо четене
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Решения относно някои документи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Борба срещу разпространението на водораслите (писмена декларация)
 Приложение 2 - Установяване на Островния пакт като официална европейска инициатива (писмена декларация)
 Четвъртък, 19 януари 2012 - Приложение 3
Протокол (256 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (458 kb) Приложение 1 (8 kb) Приложение 2 (8 kb) Приложение 3 (42 kb) 
 
Протокол (382 kb) Присъствен списък (50 kb) Резултати от гласувания (145 kb) Резултати от поименно гласуване (259 kb)    
 
Протокол (339 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (392 kb) Резултати от поименно гласуване (685 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност