Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Landbrugets forsyningskæde - Ubalancer i fødevareforsyningskæden (forhandling)
 4.En EU-rumstrategi til gavn for borgerne (kortfattet forelæggelse)
 5.Hvordan madspild kan undgås (kortfattet forelæggelse)
 6.Diverse
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Bekæmpelse af spredning af alger (skriftlig erklæring)
 9.Etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ (skriftlig erklæring)
 10.Afstemningstid
  
10.1.En fællesskabskodeks for visa ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.2.Aftale mellem EU og Georgien om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.3.EU's tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.4.Sikkerhed for fodgængere og diodelyskilder (LED-lyskilder) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.5.Aftale EU/Indonesien om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.6.Samarbejdsmemorandum mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
10.7.Udnævnelser til parlamentariske udvalg (afstemning)
  
10.8.Affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***II (afstemning)
  
10.9.Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter ***II (afstemning)
  
10.10.Landbrugets forsyningskæde (afstemning)
  
10.11.Ubalancer i fødevareforsyningskæden (afstemning)
  
10.12.En EU-rumstrategi til gavn for borgerne (afstemning)
  
10.13.Hvordan madspild kan undgås (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Bekæmpelse af spredning af alger (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæisk initiativ (skriftlig erklæring)
 Torsdag den 19. januar 2012 - Bilag 3
Protokol (229 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (458 kb) Bilag 1 (8 kb) Bilag 2 (8 kb) Bilag 3 (40 kb) 
 
Protokol (341 kb) Tilstedeværelsesliste (50 kb) Afstemningsresultater (127 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (250 kb)    
 
Protokol (315 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (187 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (608 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik