Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (συζήτηση)
 4.Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύντομη παρουσίαση)
 5.Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)
 6.Διάφορα
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών (γραπτή δήλωση)
 9.Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (γραπτή δήλωση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Aσφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Συμφωνία ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.7.Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (ψηφοφορία)
  
10.8.Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II (ψηφοφορία)
  
10.9.Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II (ψηφοφορία)
  
10.10.Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ψηφοφορία)
  
10.11.Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)
  
10.12.Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
10.13.Αποφυγή σπατάλης τροφίμων (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (γραπτή δήλωση)
 Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Παράρτημα 3
Συνοπτικά πρακτικά (256 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (458 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) Παράρτημα 3 (43 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (381 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (160 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (269 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (330 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (383 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (622 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου