Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Põllumajanduslike sisendite tarneahel - Toiduainete tarneahela tasakaalustamatus (arutelu)
 4.Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine (lühiettekanne)
 5.Toiduainete raiskamise vältimine (lühiettekanne)
 6.Muud küsimused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Vetikate vohamise vastane võitlus (kirjalik deklaratsioon)
 9.Saarte pakti muutmine Euroopa ametlikuks algatuseks (kirjalik deklaratsioon)
 10.Hääletused
  
10.1.Ühenduse viisaeeskiri ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.2.ELi ja Gruusia vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.3.ELi ühinemine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 29 *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.4.Jalakäijate ohutus ja valgusdioodlambid (LED-lambid) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.5.ELi ja Indoneesia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.6.Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vaheline koostöömemorandum *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
10.7.Komisjonide liikmete ametissenimetamine (hääletus)
  
10.8.Elektroonikaromud ***II (hääletus)
  
10.9.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine ***II (hääletus)
  
10.10.Põllumajanduslike sisendite tarneahel (hääletus)
  
10.11.Toiduainete tarneahela tasakaalustamatus (hääletus)
  
10.12.Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine (hääletus)
  
10.13.Toiduainete raiskamise vältimine (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Vetikate vohamise vastane võitlus (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Saarte pakti muutmine Euroopa ametlikuks algatuseks (kirjalik deklaratsioon)
 Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - 3 lisa
Protokoll (227 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (458 kb) 1 lisa (8 kb) 2 lisa (8 kb) 3 lisa (39 kb) 
 
Protokoll (337 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletuste tulemused (134 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (239 kb)    
 
Protokoll (303 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (201 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (608 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika