Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju - Epätasapaino elintarvikeketjussa (keskustelu)
 4.Euroopan unionin avaruusstrategia (lyhyt esittely)
 5.Ruoan haaskauksen välttäminen (lyhyt esittely)
 6.Muuta
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Levien leviämisen torjunta (kirjallinen kannanotto)
 9.Saarisopimus EU:n virallisena aloitteena (kirjallinen kannanotto)
 10.Äänestykset
  
10.1.Yhteisön viisumisäännöstö ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.2.EU:n ja Georgian välinen sopimus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.3.Unionin liittyminen Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29 *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.4.Jalankulkijoiden turvallisuus ja valodiodivalonlähteet *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.5.EU:n ja Indonesian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.6.Euroopan unionin ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välinen yhteistyöpöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
10.7.Nimitykset valiokuntiin (äänestys)
  
10.8.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II (äänestys)
  
10.9.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II (äänestys)
  
10.10.Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju (äänestys)
  
10.11.Epätasapaino elintarvikeketjussa (äänestys)
  
10.12.Euroopan unionin avaruusstrategia (äänestys)
  
10.13.Ruoan haaskauksen välttäminen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Levien leviämisen torjunta (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Saarisopimus EU:n virallisena aloitteena (kirjallinen kannanotto)
 Torstai 19. tammikuuta 2012 - Liite 3
Pöytäkirja (231 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (458 kb) Liite 1 (8 kb) Liite 2 (8 kb) Liite 3 (41 kb) 
 
Pöytäkirja (343 kb) Läsnäololista (50 kb) Äänestysten tulokset (127 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (258 kb)    
 
Pöytäkirja (304 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (184 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (609 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö