Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky - Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (rozprava)
 4.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (stručná prezentácia)
 5.Predchádzanie plytvaniu potravinami (stručná prezentácia)
 6.Rôzne
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)
 9.Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)
 10.Hlasovanie
  
10.1.Vízový kódex Spoločenstva ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Dohoda medzi EÚ a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Pristúpenie EÚ k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Bezpečnosť chodcov a svetelné diódy *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Dohoda medzi EÚ a Indonéziou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.6.Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.7.Vymenovania do parlamentných výborov (hlasovanie)
  
10.8.Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (hlasovanie)
  
10.9.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie ***II (hlasovanie)
  
10.10.Dodávateľský reťazec vstupov pre poľnohospodárske podniky (hlasovanie)
  
10.11.Nevyváženosť potravinového dodávateľského reťazca (hlasovanie)
  
10.12.Stratégia Európskej únie v oblasti kozmického priestoru (hlasovanie)
  
10.13.Predchádzanie plytvaniu potravinami (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pozície Rady v prvom čítaní
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Boj proti šíreniu rias (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 – Vytvorenie Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (písomné vyhlásenie)
 Štvrtok, 19. januára 2012 - Príloha 3
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (458 kb) Príloha 1 (8 kb) Príloha 2 (8 kb) Príloha 3 (40 kb) 
 
Zápisnica (370 kb) Prezenčná listina (50 kb) Výsledky hlasovaní (135 kb) Hlasovania podľa mien (257 kb)    
 
Zápisnica (314 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (380 kb) Hlasovania podľa mien (668 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia