Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 19. januar 2012 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva - Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano (razprava)
 4.Vesoljska strategija Evropske unije (kratka predstavitev)
 5.Kako preprečevati nastajanje živilskih odpadkov (kratka predstavitev)
 6.Razno
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Boj proti cvetenju alg (pisna izjava)
 9.Sklenitev pakta med otoki kot uradna evropska pobuda (pisna izjava)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Vizumski zakonik Skupnosti ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Pristop Evropske unije k Pravilniku št. 29 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Varnost pešcev in svetleče diode (LED) *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Sporazum med Evropsko unijo in Indonezijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Memorandum o sodelovanju med Evropsko unijo in Mednarodno organizacijo civilnega letalstva *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Imenovanja v parlamentarne odbore (glasovanje)
  10.8.Odpadna električna in elektronska oprema ***II (glasovanje)
  10.9.Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov ***II (glasovanje)
  10.10.Dobavna veriga za kmetijska obratna sredstva (glasovanje)
  10.11.Neravnovesja v verigi preskrbe s hrano (glasovanje)
  10.12.Vesoljska strategija Evropske unije (glasovanje)
  10.13.Kako preprečevati nastajanje živilskih odpadkov (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Boj proti cvetenju alg (pisna izjava)
 Priloga 2 - Sklenitev pakta med otoki kot uradna evropska pobuda (pisna izjava)
 Četrtek, 19. januar 2012 - Priloga 3
Zapisnik (229 kb) Seznam navzočih (59 kb)    Poimensko glasovanje (458 kb) Priloga 1 (8 kb) Priloga 2 (8 kb) Priloga 3 (40 kb) 
 
Zapisnik (367 kb) Seznam navzočih (50 kb) Izidi glasovanja (134 kb) Poimensko glasovanje (258 kb)    
 
Zapisnik (303 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (370 kb) Poimensko glasovanje (609 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov