Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket - Obalans i livsmedelskedjan (debatt)
 4.En rymdstrategi för Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 5.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (kortfattad redogörelse)
 6.Diverse
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
 9.Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)
 10.Omröstning
  
10.1.En gemenskapskodex om viseringar ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Avtal mellan EU och Georgien om skydd av geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Europeiska unionens anslutning till föreskrift nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Fotgängarsäkerhet och lysdiodljuskällor (LED) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Avtal EU/Indonesien om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Samarbetsemorandum mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Utnämningar till parlamentsutskotten (omröstning)
  
10.8.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***II (omröstning)
  
10.9.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***II (omröstning)
  
10.10.Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket (omröstning)
  
10.11.Obalans i livsmedelskedjan (omröstning)
  
10.12.En rymdstrategi för Europeiska unionen (omröstning)
  
10.13.Hur man ska undvika slöseri med livsmedel (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Bekämpningen av algblomning (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Inrättandet av pakten mellan öar som ett officiellt europeiskt initiativ (skriftlig förklaring)
 Torsdagen den 19 januari 2012 - Bilaga 3
Protokoll (232 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (458 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (8 kb) Bilaga 3 (41 kb) 
 
Protokoll (343 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (141 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (251 kb)    
 
Protokoll (310 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (184 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (609 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy