Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 февруари 2012 г. - Брюксел

2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Jens Rohde и Lorenzo Fontana уведомиха, че са присъствали на заседанието от 16 януари 2012 г., но имената им не фигурират в присъствения списък.

Elena Băsescu е присъствала на заседанието от 19 януари 2012 , но името ѝ не фигурира в присъствения списък.

Правна информация - Политика за поверителност