Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. februára 2012 - Brusel

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Jens Rohde a Lorenzo Fontana boli prítomní na rokovaní 16. januára 2012, ale ich mená nie sú uvedené na prezenčnej listine.

Elena Băsescu bola prítomná na rokovaní 19. januára 2012, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia