Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. februar 2012 - Bruxelles

3. Parlamentets sammensætning

Diana Wallis havde meddelt, at hun ville nedlægge sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 1. februar 2012.

Proinsias De Rossa havde meddelt, at han ville nedlægge sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra 2. februar 2012.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at deres mandater var ledige fra disse datoer, og underrettede de relevante nationale myndigheder herom.

Ville Itälä havde meddelt, at han var blevet udnævnt til medlem af Revisionsretten med virkning fra 1. marts 2012.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at hans mandat ville være ledigt med virkning fra 1. marts 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik