Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2012 - Bryssel

3. Parlamentets sammansättning

Diana Wallis hade begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 1 februari 2012.

Proinsias De Rossa hade begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 2 februari 2012.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att dessa platser var vakanta från och med ovannämnda datum och skulle underrätta berörda medlemsstater om detta.

Ville Itälä hade meddelat att han hade utnämnts till ledamot av Europeiska revisionsrätten med verkan från och med den 1 mars 2012.

Parlamentet noterade detta och fastställde i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet samt artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att denna plats var vakant från och med den 1 mars 2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy