Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 1 февруари 2012 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 6.Внесени документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Отпаднали писмени декларации
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.Заключения от неофициалното заседание на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. (разискване)
 13.Време за въпроси към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  
13.1.Въпроси от политическите групи
  
13.2.Въпроси по искане
 14.Иран и неговата ядрена програма (разискване)
 15.Положението в Русия (разискване)
 16.Външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегии (разискване)
 17.Предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за прилагане на последователна политика спрямо режимите, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители преследват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС (кратко представяне)
 18.Европейското измерение в спорта (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (152 kb) Присъствен списък (55 kb) 
 
Протокол (165 kb) Присъствен списък (51 kb) 
 
Протокол (218 kb) Присъствен списък (69 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност