Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 1. februar 2012 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 6.Modtagne dokumenter
 7.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 8.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 11.Arbejdsplan
 12.Konklusionerne fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 30. januar 2012 (forhandling)
 13.Spørgetid med næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  
13.1.Spørgsmål fra de politiske grupper
  
13.2.Spørgsmål efter anmodning
 14.Iran og dets atomprogram (forhandling)
 15.Situationen i Rusland (forhandling)
 16.EU's udenrigspolitik over for BRICS-landene og andre vækstlande: målsætninger og strategier (forhandling)
 17.En konsekvent holdning over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for (kortfattet forelæggelse)
 18.Sportens europæiske dimension (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (131 kb) Tilstedeværelsesliste (55 kb) 
 
Protokol (141 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) 
 
Protokol (200 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik