Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2089(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0012/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0012/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 - Βρυξέλλες

12.5. Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής [2011/2089(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0021)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου