Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2916(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0045/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0045/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 - Βρυξέλλες

12.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2: "Κατάλογος ισχυρισμών διατροφής" (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής (B7-0045/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0022)

Παρέμβαση

Renate Sommer, πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου