Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0038(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0022/2012

Ingivna texter :

A7-0022/2012

Debatter :

PV 13/02/2012 - 16
CRE 13/02/2012 - 16

Omröstningar :

PV 14/02/2012 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0033

Protokoll
Måndagen den 13 februari 2012 - Strasbourg

16. Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister [COM(2011)0079 - C7-0059/2011- 2011/0038(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Kurt Lechner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Raffaele Baldassarre för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Monica Luisa Macovei och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke och Paul Rübig.

Talare: Michel Barnier och Kurt Lechner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 14.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy