Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2899(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0579/2011

Forhandlinger :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Afstemninger :

PV 16/02/2012 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0052

Protokol
Tirsdag den 14. februar 2012 - Strasbourg

3. Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel - TAC- og kvoteforordningen for 2012 -Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-000308/2011) af Carmen Fraga Estévez og Pat the Cope Gallagher for PECH til Rådet: Situationen for den foreslåede flerårige plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand. (B7-0023/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000309/2011) af Carmen Fraga Estévez og Pat the Cope Gallagher for PECH til Kommissionen: Situationen for den foreslåede flerårige plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand. (B7-0024/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000016/2012) af Gabriel Mato Adrover for PECH til Rådet: Anvendelsesområdet for artikel 43, stk. 3, i TEUF overskredet af foranstaltninger i TAC- og kvoteforordningen for 2012 (B7-0032/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000017/2012) af Gabriel Mato Adrover for PECH til Kommissionen: Anvendelsesområdet for artikel 43, stk. 3, i TEUF overskredet af foranstaltninger i TAC- og kvoteforordningen for 2012 (B7-0033/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000004/2012) af Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, og Ulrike Rodust for S&D-Gruppen til Kommissionen: Den fælles fiskeripolitiks bidrag til skabelse af offentlige goder (B7-0029/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000029/2012) af João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk og João Ferreira begrundede de mundtlige forespørgsler.

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Guido Milana for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Struan Stevenson for ECR-Gruppen, John Bufton for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo og Werner Kuhn.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda og Ricardo Cortés Lastra.

Talere: Maria Damanaki og Nicolai Wammen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel

- Carmen Fraga Estévez og Pat the Cope Gallagher, for PECH, om den aktuelle status for den foreslåede flerårige plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder

- Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou og Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana og Catherine Trautmann for S&D-Gruppen, om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda og Jean-Paul Besset for Verts/ALE-Gruppen, om den fælles fiskeripolitiks bidrag til kystsamfundene (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk og Struan Stevenson for ECR-Gruppen, om den fælles fiskeripolitik og produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias og Filiz Hakaeva Hyusmenova for ALDE-Gruppen, om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af fælles goder (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 16.2.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik