Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2899(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0579/2011

Keskustelut :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0052

Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2012 - Strasbourg

3. Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma - Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettava asetus - Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000308/2011) Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher PECH-valiokunnan puolesta neuvostolle: Piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanne (B7-0023/2012)

Suullinen kysymys (O-000309/2011) Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanne (B7-0024/2012)

Suullinen kysymys (O-000016/2012) Gabriel Mato Adrover PECH-valiokunnan puolesta neuvostolle: Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettavan asetuksen toimenpiteet, jotka eivät kuulu SEUT:n 43 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan (B7-0032/2012)

Suullinen kysymys (O-000017/2012) Gabriel Mato Adrover PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Suurimmasta sallitusta saaliista ja kiintiöistä vuonna 2012 annettavan asetuksen toimenpiteet, jotka eivät kuulu SEUT:n 43 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan (B7-0033/2012)

Suullinen kysymys (O-000004/2012) Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta ja Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisen kalatalouspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (B7-0029/2012)

Suullinen kysymys (O-000029/2012) João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk ja João Ferreira esittelivät suulliset kysymykset.

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Maria Damanaki (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Guido Milana S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo ja Werner Kuhn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda ja Ricardo Cortés Lastra.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Piikkimakrillin läntisen kannan monivuotinen suunnitelma

- Carmen Fraga Estévez ja Pat the Cope Gallagher, PECH-valiokunnan puolesta, piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotista suunnitelmaa koskevan ehdotuksen nykytilanteesta (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Yhteisen kalastuspolitiikan osuus julkisten hyödykkeiden tuottamisessa

- Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuotannossa (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou ja Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuotannossa (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana ja Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta, yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuotannossa (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda ja Jean-Paul Besset Verts/ALE-ryhmän puolesta, yhteisen kalastuspolitiikan vaikutuksesta rannikkoalueiden yhteisöihin (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, yhteisestä kalastuspolitiikasta ja julkisten hyödykkeiden tuottamisesta (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias ja Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta, yhteisen kalastuspolitiikan osuudesta julkisten hyödykkeiden tuottamisessa (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö