Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2899(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0579/2011

Debates :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Balsojumi :

PV 16/02/2012 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0052

Protokols
Otrdiena, 2012. gada 14. februāris - Strasbūra

3. Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam - Regula par KPN un kvotām 2012. gadam - Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā (debates)
Stenogramma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000308/2011) un kuru uzdeva Carmen Fraga Estévez un Pat the Cope Gallagher PECH komitejas vārdā Padomei: Situācija attiecībā uz ierosināto daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (B7-0023/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000309/2011) un kuru uzdeva Carmen Fraga Estévez un Pat the Cope Gallagher PECH komitejas vārdā Komisijai: Situācija attiecībā uz ierosināto daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto (B7-0024/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2012) un kuru uzdeva Gabriel Mato Adrover PECH komitejas vārdā Padomei: Regulā par KPN un kvotām 2012. gadam noteiktie pasākumi, kas pārsniedz LESD 43. panta 3. punkta darbības jomu (B7-0032/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2012) un kuru uzdeva Gabriel Mato Adrover PECH komitejas vārdā Komisijai: Regulā par KPN un kvotām 2012. gadam noteiktie pasākumi, kas pārsniedz LESD 43. panta 3. punkta darbības jomu (B7-0033/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000004/2012) un kuru uzdeva Maria do Céu Patrão Neves PPE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā un Ulrike Rodust S&D grupas vārdā Komisijai: Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) ieguldījums sabiedrisko preču ražošanā (B7-0029/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2012) un kuru uzdeva João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedriskā labuma radīšanā (B7-0038/2012).

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk un João Ferreira izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Nicolai Wammen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Maria Damanaki (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Guido Milana S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Struan Stevenson ECR grupas vārdā, John Bufton EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo un Werner Kuhn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda un Ricardo Cortés Lastra.

Uzstājās Maria Damanaki un Nicolai Wammen.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Daudzgadu plāns stavridas rietumu krājumam

- Carmen Fraga Estévez un Pat the Cope Gallagher PECH komitejas vārdā - par situāciju attiecībā uz ierosināto daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zivsaimniecībām, kas šo krājumu izmanto (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012).

Kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījums sabiedrisko preču radīšanā

- Maria do Céu Patrão Neves PPE grupas vārdā - par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā (B7-0579/2011).

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou un Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā - par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā (B7-0581/2011).

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana un Catherine Trautmann S&D grupas vārdā - par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā (B7-0584/2011).

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda un Jean-Paul Besset Verts/ALE grupas vārdā - par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu piekrastes kopienu attīstībā (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012).

- Marek Józef Gróbarczyk un Struan Stevenson ECR grupas vārdā - par kopējo zivsaimniecības politiku un sabiedrisko preču ražošanu (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012).

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias un Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE grupas vārdā - par kopējās zivsaimniecības politikas ieguldījumu sabiedrisko preču ražošanā (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika