Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2899(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0579/2011

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0052

Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg

3. Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012 - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000308/2011) från Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH, till rådet: Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (B7-0023/2012)

Muntlig fråga (O-000309/2011) från Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH till kommissionen: Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (B7-0024/2012)

Muntlig fråga (O-000016/2012) från Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till rådet: Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i EUF-fördraget (B7-0032/2012)

Muntlig fråga (O-000017/2012) från Gabriel Mato Adrover, för utskottet PECH, till kommissionen: Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i EUF-fördraget (B7-0033/2012)

Muntlig fråga (O-000004/2012) från Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Ulrike Rodust för S&D-gruppen, till kommissionen: Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0029/2012)

Muntlig fråga (O-000029/2012) från João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0038/2012)

Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Marek Józef Gróbarczyk och João Ferreira utvecklade de muntliga frågorna.

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Guido Milana för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Ian Hudghton, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Dolores García-Hierro Caraballo, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo och Werner Kuhn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Phil Prendergast, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda och Ricardo Cortés Lastra.

Talare: Maria Damanaki och Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

- Carmen Fraga Estévez och Pat the Cope Gallagher, för utskottet PECH, om läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (2011/2937(RSP)) (B7-0064/2012)

Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

- Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0579/2011)

- João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou och Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter (B7-0581/2011)

- Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Ole Christensen, Iliana Malinova Iotova, Guido Milana och Catherine Trautmann för S&D-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (B7-0584/2011)

- Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda och Jean-Paul Besset för Verts/ALE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till kustsamhällena (2011/2899(RSP)) (B7-0065/2012)

- Marek Józef Gróbarczyk och Struan Stevenson för ECR-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitiken och produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP)) (B7-0066/2012)

- Pat the Cope Gallagher, Giommaria Uggias och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen, om den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter (2011/2899(RSP)) (B7-0067/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 16.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy