Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. února 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

4. Doby vyhrazená pro otázky Komisi
Doslovné záznamy

Odvětví služeb, směrnice o službách a posílení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti v Evropě

Antonio Tajani (místopředseda Komise), Michel Barnier a László Andor (členové Komise)

Antonio Tajani, Michel Barnier a László Andor odpověděli na otázky, které položili tito poslanci:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen a Malcolm Harbour.

Vystoupil Liam Aylward s žádostí, aby byla na obrazovkách v jednacím sále zveřejněna jména poslanců, kteří požádali o možnost položit otázku.

Michel Barnier odpověděl na otázku, kterou mu položil Wim van de Camp.

Vystoupil Morten Løkkegaard, který podpořil žádost, s níž vystoupil Liam Aylward.

Antonio Tajani odpověděl na otázku, kterou mu položil Wim van de Camp.

Předseda upřesnil jména poslanců, kteří požádali o možnost položit otázku.

Michel Barnier, Antonio Tajani a László Andor odpověděli na otázky, které položili tito poslanci:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni a Claudio Morganti.

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí