Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. februar 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

4. Spørgetid til Kommissionen
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Servicesektoren, servicedirektivet og øget konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse i Europa

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen), Michel Barnier og László Andor (medlemmer af Kommissionen)

Antonio Tajani, Michel Barnier og László Andor besvarede spørgsmålene fra følgende medlemmer:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen og Malcolm Harbour.

Liam Aylward tog ordet for at anmode om, at navnene på de medlemmer, der havde bedt om ordet, blev opført på skærmene i mødesalen.

Wim van de Camp stillede et spørgsmål til Michel Barnier, der besvarede det.

Morten Løkkegaard tog ordet og støttede forslaget fra Liam Aylward.

Wim van de Camp stillede et spørgsmål til Antonio Tajani, der besvarede dette.

Formanden nævnede navnene på de medlemmer, der havde bedt om at stille spørgsmål.

Michel Barnier, Antonio Tajani og László Andor besvarede spørgsmålene fra følgende medlemmer:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni og Claudio Morganti.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik