Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. helmikuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

4. Komission kyselytunti
Sanatarkat istuntoselostukset

Palvelusektori, palveludirektiivi ja kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden lisääminen Euroopassa

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja), Michel Barnier ja László Andor (komission jäsenet)

Antonio Tajani, Michel Barnier ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen ja Malcolm Harbour.

Liam Aylward käytti puheenvuoron pyytääkseen, että istuntosalin ruudulla näytettäisiin niiden jäsenten nimet, jotka ovat pyytäneet saada esittää kysymyksiä.

Wim van de Camp esitti kysymyksen Michel Barnierille, joka vastasi kysymykseen.

Morten Løkkegaard käytti puheenvuoron kannattaaksesen Liam Aylwardin ehdotusta.

Wim van de Camp esitti kysymyksen Antonio Tajanille, joka vastasi kysymykseen.

Puhemies ilmoitti niiden jäsenten nimet, jotka ovat pyytäneet saada esittää kysymyksiä.

Michel Barnier, Antonio Tajani ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni ja Claudio Morganti.

Komission kyselytunti päättyi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö