Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 lutego 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

4. Tura pytań do Komisji
Pełne sprawozdanie

Sektor usług, dyrektywa w sprawie usług oraz poprawy konkurencyjności, większego wzrostu i pełniejszego zatrudnienia w Europie

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji), Michel Barnier i László Andor (członkowie Komisji)

Antonio Tajani, Michel Barnier i László Andor odpowiedzieli na pytania zadane przez następujących posłów:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen i Malcolm Harbour.

Głos zabrał Liam Aylward, domagając się, by na ekranach w sali posiedzeń plenarnych zostały wyświetlone nazwiska posłów, którzy zwrócili się o zadanie pytań.

Wim van de Camp zadał pytanie Michelowi Barnierowi, który na nie odpowiedział.

Głos zabrał Morten Løkkegaard, który poparł wypowiedź Liama Aylwarda.

Wim van de Camp zadał pytanie Antoniowi Tajaniemu, który na nie odpowiedział.

Przewodniczący podał nazwiska posłów, którzy zwrócili się o zadanie pytań.

Michel Barnier, Antonio Tajani i László Andor odpowiedzieli na pytania zadane przez następujących posłów:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni i Claudio Morganti.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności