Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 februari 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

4. Frågestund med frågor till kommissionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Tjänstesektorn, tjänstedirektivet och ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i Europa

Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen), Michel Barnier och László Andor (ledamöter av kommissionen)

Antonio Tajani, Michel Barnier och László Andor besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, Jutta Steinruck, Georgios Papanikolaou, Bernadette Vergnaud, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Emilie Turunen och Malcolm Harbour.

Talare: Liam Aylward begärde att namnen på de ledamöter som begärt att få ställa en fråga skulle visas på skärmarna i kammaren.

Wim van de Camp ställde en fråga till Michel Barnier, som besvarade frågan.

Talare: Morten Løkkegaard uttalade sitt stöd för Liam Aylwards begäran.

Wim van de Camp ställde en fråga till Antonio Tajani, som besvarade frågan.

Talmannen angav namnen på de ledamöter som begärt att få ställa en fråga.

Michel Barnier, Antonio Tajani och László Andor besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter:

Liam Aylward, Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Erminia Mazzoni och Claudio Morganti.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy