Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0183(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2012

Внесени текстове :

A7-0032/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Гласувания :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0042

Протокол
Вторник, 14 февруари 2012 г. - Страсбург

11. Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski представи препоръката за второ четене.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Agnès Le Brun, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, за да зададе въпрос „синя карта“ на George Lyon, на който той отговори, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier и Karin Kadenbach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu и Franz Obermayr.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Czesław Adam Siekierski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 15.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност