Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0032/2012

Předložené texty :

A7-0032/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Hlasování :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0042

Zápis
Úterý, 14. února 2012 - Štrasburk

11. Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Dacian Cioloş (člen Komise).

Vystoupili: Agnès Le Brun za skupinu PPE, Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFD, Dimitar Stoyanov nezařazený, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, aby zvednutím modré karty položil otázku Georgeovi Lyonovi, který na ni odpověděl, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier a Karin Kadenbach.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu a Franz Obermayr.

Vystoupili: Dacian Cioloş a Czesław Adam Siekierski.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 15.2.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí