Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0032/2012

Indgivne tekster :

A7-0032/2012

Forhandlinger :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Afstemninger :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0042

Protokol
Tirsdag den 14. februar 2012 - Strasbourg

11. Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Czesław Adam Siekierski forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Agnès Le Brun for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Esther Herranz García, Daciana Octavia Sârbu, George Lyon, Marije Cornelissen, Marc Tarabella, for at stille et blåt kort-spørgsmål til George Lyon, som han besvarede, Janusz Wojciechowski, Inês Cristina Zuber, Giancarlo Scottà, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Karima Delli, Julie Girling, Tadeusz Cymański, Christa Klaß, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Jacky Hénin, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Csaba Sándor Tabajdi, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Grelier og Karin Kadenbach.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Spyros Danellis, José Bové, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Jarosław Kalinowski, Monika Smolková, Elena Oana Antonescu og Franz Obermayr.

Talere: Dacian Cioloş og Czesław Adam Siekierski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 15.2.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik